مجسمه موقت

در این ویدئو یک مجسمه غول پیکر موقت را میبینید که در ریو دوژانیرو و برای المپیک ۲۰۱۶ ساخته شده است در این ویدئو سازنده مجسمه از ارتفاع ۸۵ متری مجسمه به پایین میپر%A