مجسمه موقت

در این ویدئو یک مجسمه غول پیکر موقت را میبینید که در ریو دوژانیرو و برای المپیک ۲۰۱۶ ساخته شده است در این ویدئو سازنده مجسمه از ارتفاع ۸۵ متری مجسمه به پایین میپر%A

تصویر فراطیفی چیست؟

تصویر برداری فراطیفی با پیشرفت‌های تکنولوژی که در این زمینه صورت گرفته با سرعت زیادی رو به رشد است.

تصویر برداری طیفی یعنی جمع آوری تصاویری که در طول موج­های مختلف گرفته شده و هر پیکسل به صورت یک بردار مربوط به پاسخ ها در طیف های مختلف در یک نقطه است.

یک سیستم تصویر برداری طیفی ساده دوربین دیجیتال رنگی است که یک تصویر در باند­های قرمز و سبز و آبی است.

تصویربرداری فراطیفی با سه خصوصیت از تصاویر چند طیفی و رنگی متمایز می­شوند.

اول این که در تصاویر رنگی و چند طیفی تصویر در سه یا ۱۰ باند طیفی گرفته می شود در حالی که در فراطیفی در صدها باند تصویربرداری انجام می­شود.

دوم تصاویر چند طیفی دقت (رزولوشن) (مرکز طول موج تقسیم بر طول باند) در حد ۱۰ دارند در حالی که در فراطیفی این عدد به صد می­رسد.

سوم در تصاویر چند طیفی طیف ها با فاصله و بدون قاعده انتخاب میشوند در صورتی که در فراطیفی طیف ها هم جوار و با فاصله منظم از هم قرار دارند که باعث داشتن یک طیف پیوسته برای هر پیکسل می­شود.

تصویر زیر مفهوم تصویر فرا طیفی را نشان می­دهد.

2