استیج هولوگرافیک

استیج های هولوگرافیک در نقاط مختلف دنیا در سال های اخیر اجرا و به نمایش گذاشته شدند که با استقبال زیادی مواجه شدند یک نمونه از آن را در اینجا میبینید

<