هولوگرافیک رو میزی

 

نمایشگر هولوگرافیک هولکس ۳D-24i

نمایشگر هولکس ۳D-32i

 

نمایشگر هولوگرافیک هولکس ۳D-32i

استیج هولوگرافیک