هولوگرافیک رومیزی

نمایشگر هولوگرافیک هولکس ۳D-24i

مجسمه غولپیکر

نمایشگر هولکس ۳D-32i

نمایشگر هولوگرافیک هولکس ۳D-32i

استیج هولوگرافیک