گروه مهندسی (به ویرا) که فعالیت خود را در زمینه های تحقیقی و پژوهشی در سال ۸۹ آغاز نمود،با سیری تکاملی و بهینه در سال ۹۳ با طرحی خلاقانه و ایده محور وارد پارک علم و فناوری استان مرکزی شد،که در سال ۹۴ شرکت خود را با نام ویرا ناب زاگرس به ثبت رساند

از این رو در دو سال حضور مستمر در پارک علم و فناوری محصولی را تولید کردیم که میتواند مسیر روشنی از آینده ی بازار تبلیغاتی ایران بدهد.شرکت ویراناب زاگرس متشکل از جوانان متخصص و کارآمد در حیطه ی تخصصی خود هستند که با تلاش مستمر موفق به تولید محصولی رقابتی شده اند.

سابقه ی به نسبت کم این شرکت در مقابل تجربه و حرفه ی این جوانان تناقضی مثبت است.خط فکری ما حرکت رو به جلو و به تحقق رساندن دیگر ایده هاست،ایده هایی که هر کدام میتواننند زندگی راحت تر و زیباتری برای انسان ها فراهم کنند.ما همگی تلاش میکنیم تا با نامی نیکو در عرصه رقابت حاضر شویم و آنگاه که با موانع برخورد کنیم با ایده ای جدید آن را پشت سر خواهیم گذاشت.کارآفرینی نه در منزل و خواب صورت میگیرد و نه در ظن و گمان،باید خواست،جمع شد و به اهداف با برنامه فکر کرد و تلاش کرد و رسید.

contact-banner